БИБЛИОТЕКА  И КЛУБ КЊИГЕ

"БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

Ж И Т И Ш Т Е

 

О Б Ј А В Љ У Ј У

Књижевни конкурс БАНАТСКО ПЕРО 2012

за

НЕОБЈАВЉЕНЕ ПРИЧЕ, ПЕСМЕ, АФОРИЗМЕ

 

Право учешћа на Књижевном конкурсу имају сви аутори који пишу на српском језику.

Радови се примају до 10. АВГУСТА 2012.године.

Радове слати на адресу:

Библиотека БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Иве Лоле Рибара 1

23210 ЖИТИШТЕ

за "Банатско перо"

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Прозаисти достављају до три ( 3) приче до 80 редова куцаног текста у два  примерка под шифром.

2. Песници достављају до пет ( 5) песама у два примерка под шифром.

3. Афористичари достављају до двадесет (20) афоризама у два примерка под шифром.

Решење шифре са личним подацима, краћом биографијом, бројем телефона и адресом приложити уз радове у посебном коверту.

НАПОМЕНА:

  • приче и песме за децу, сатирична и хаику поезија се неће разматрати,
  • један аутор може конкурисати у сва три жанра- под истом шифром,
  • радови морају бити откуцани или одштампани,
  • радови приспели на Конкурс, се не враћају,
  • рукописи који не одговарају условима Конкурса неће бити прихваћени.

Одлуку о наградама донеће жири којег је именовао Организациони одбор за одржавање  Књижевног конкурса БАНАТСКО ПЕРО 2012.

Награђени и похваљени радови биће објављени у Зборнику.

Датум доделе награда, похвалница и промоције Зборника, утврдиће Организациони одбор и на време обавестити учеснике конкурса.

За сва обавештења можете се обратити на телефон 023/ 821-275.

 

Житиште, 31. мај 2012.године

 

Директорка Библиотеке                                                                      Председник Клуба књиге

Весна Ћук                                                                                              Предраг Радаковић