БИБЛИОТЕКА И КЛУБ КЊИГЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЖИТИШТЕ

О Б Ј А В Љ У Ј У

Књижевни конкурс БАНАТСКО ПЕРО 2013.

ЗА НЕОБЈАВЉЕНЕ ПРИЧЕ, ПЕСМЕ, АФОРИЗМЕ

Право учешћа на Књижевном конкурсу имају сви аутори који пишу на српском језику.

Радови се примају до 20. августа 2013. године.

Радове слати на адресу: Библиотека БРАНКО РАДИЧЕВИЋИве Лоле Рибара 123210 ЖИТИШТЕ за "Банатско перо"

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Прозаисти достављају до три (3) приче до 80 редова куцаног текста у два  примерка под шифром.

2. Песници достављају до пет ( 5) песама у два примерка под шифром.

3. Афористичари достављају до двадесет (20) афоризама под шифром.

Решење шифре са личним подацима, краћом биографијом, бројем телефона и адресом приложити уз радове у посебном коверту.

НАПОМЕНА:

●      приче и песме за децу, сатирична и хаику поезија се неће разматрати,

●      један аутор може конкурисати у сва три жанра- под истом шифром,

●      радови морају бити откуцани или одштампани,

●      радови приспели на Конкурс, се не враћају,

●      рукописи који не одговарају условима Конкурса неће бити прихваћени.

Жири, којег је именовао Организациони одбор, одабраће радове који ће бити објављени у Зборнику, а за најбоље радове ће ауторима ће бити уручене дипломе "Бело перо". Промоција Зборника и додела Диплома ће бити у другој половини октобра 2013. године. За сва обавештења можете се обратити на телефон 023/ 821-275.

Житиште, 1. јун 2013.

Директорка Библиотеке                                                                 Председник Клуба књиге

Весна Ћук                                                                                        Предраг Радаковић