Библиотека "Бранко Радичевић", Актив библиотекара општине Житиште и Подружница библиотекара Средњег Баната организовали су стручни састанак у огранку Библиотеке у Банатском Карађорђеву. Састанку су поред запослених из Библиотеке "Бранко Радичевић", присуствовали и школски библиотекари и директорке основних школа "Никола Тесла", "Милош Црњански" и "Ђорђе Кожбук". Тема састанка су били актуелни проблеми у свакодневном раду библиотекара. Директорка Библиотеке, Весна Ћук, је поздравила присутне, захвалила се свима на присуству, посебно директоркама основних школа, јер у неколико места огранци и школске библиотеке су у заједничком простору. Уводно излагање је поднела Душица Мандић, виши библиотекар и руководилац матичне службе ГНБ "Жарко Зрењанин". Госпођа Мандић је у свом излагању под насловом "Анализа рада јавне општинске Библиотеке и њених огранака и библиотека у Основним школама житиштанске општине" дала изузетан преглед стања библиотечке делатности у општини Житиште. Осврнула се на књижне фондове, обраду публикација, коришћеност фондова, кориснике, библиотечку статистику, смештај библиотечке грађе, потребу полагања стручног библиотечког испита и лиценце за школске библиотекаре. Указала је на грешке у раду са којима се сусреће када је у надзору, а које је потребно исправити. Похвалила је школе, огранке и раднике за  рад и труд који улажу да се библиотекарство у општини Житиште развија а књига нађе пут до корисника. Своје излагање је завршила својеврсним апелом, посебно када је реч о сарадњи библиотека и школа: "Нити можемо одвоијити библиотеку од образовања нити образовање од библиотеке, па зато треба да сарађујемо, да се међусобно помажемо и уважавамо јер нам је циљ најплеменитији од циљева у свим осталим делатностима- да кориснику (ученику, наставнику, професору, лекару, спремачици, инжењеру, пензионеру, студенту итд) пружимо што више информација, знања и сазнања. "