Библиотека и Клуб књиге „Бранко Радичевић“ из Житишта објављују Књижевни конкурс „БАНАТСКО ПЕРО 2018“ за необјављене приче, песме и афоризме. Право учешћа на Књижевном конкурсу имају сви аутори који пишу на српском језику. Радови се примају до 20. августа 2018. Године. Услови конкурса:

1. Прозаисти достављају до три (3) приче, до 80 редова куцаног текста у два  примерка под шифром.

2. Песници достављају до пет (5) песама у два примерка под шифром.

3. Афористичари достављају до двадесет (20) афоризама у два примерка под шифром.

Решење шифре са личним подацима, краћом биографијом, бројем телефона, мејл адресом, кућном адресом,  приложити уз радове у посебном коверту. Напомена: Приче и песме за децу, сатирична и хаику поезија се неће разматрати; Један аутор може конкурисати у сва три жанра-под истом шифром; Радови морају бити откуцани или одштампани; Радови приспели на Конкурс, се не враћају; Рукописи који не одговарају условима Конкурса неће бити прихваћени; Сва права задржава организатор конкурса. Жири, којег је именовао Организациони одбор, одабраће радове који ће бити објављени у Зборнику, а за најбоље радове ће ауторима ће бити уручене дипломе "Бело перо". Промоција Зборника и додела признања ће бити у другој половини октобра 2018. године. Радове слати на адресу: Библиотека БРАНКО РАДИЧЕВИЋ, Иве Лоле Рибара 1, 23210 ЖИТИШТЕ, са напоменом: „За Банатско перо“. За сва обавештења можете се обратити на телефон 023/821-275.